Thời gian
người lớn - 1+
Trẻ em -0+
FUSION RESORT CAM RANH

Long Beach, Cam Ranh Northern Peninsula, Khanh Hoa Province, Vietnam
T. +84 258 3989 777   
E. reservations.frcr@fusionhotelgroup.com

Hãy đăng ký để nhận bản tin